• Shizencos Việt Nam - Công nghệ Nhật - Chất lượng Nhật
  • 0901 367 522
  • |
  • contact@shizencos.com
  • |

Gold-Plated Square Lipstick Case

Home / Lipstick packaging / Gold-Plated Square Lipstick Case

Details

Specialized for storing lipstick products such as: lipstick, jelly lipstick, cream lipstick…

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lanỐng hút khói BBQMáy hút khói công nghiệp