0Giỏ hàng
Tuyển Dụng Giám Đốc Marketing

 1. Quyền hạn :

–  Ký duyệt các văn bản, kế hoạch kinh doanh; những quy định, quyết định về điều hành, quản lý và xử lý trong hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chuyên môn.

–  Xem xét và phê duyệt Chi tiêu tài chính trong hoạt động điều hành kinh doanh trên cơ sở kế hoạch và định mức kinh tế đã được TGĐ phê duyệt cho từng đối tượng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động.

–  Yêu cầu các GĐ, các Trưởng Phòng, Ban liên quan thực hiện Mục tiêu, Chính sách kinh doanh của Cty và nhiệm vụ kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu họ báo cáo hoạt động định kỳ và đột xuất khi cần thiết .

–  Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.

–  Quyền ký cho nghỉ việc, phép, kỷ luật, khen thưởng, lên lương với nhân viên phòng marketing (đối với TP marketing là quyền đề xuất với GĐ công ty).

2.  Trách nhiệm:

–  Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.

–  Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

–  Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

–  Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

–  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.

–  Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

–  Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

–  Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến GĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và  thiệt hại.

–  Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.

–  Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

– Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

 4. Báo cáo uỷ quyền:

– Báo cáo công việc cho Giám đốc công ty.

– Uỷ quyền công việc cho Trưởng phòng marketing.

5. Quyền lợi được hưởng:

- Hưởng lương và các đãi ngộ khác xứng đáng với năng lực đảm nhiệm.

- Điều kiện làm việc, BHXH, BHYT, các khoản phụ cấp khác được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Lao Động VN và các chính sách của Công ty​​​​.

Được tham gia du lịch, team building (gồm cả trong nước và nước ngoài)

6. Tiêu chuẩn:

–  Trình độ:  Tốt nghiệp Đại học trở lên.

–  Trình độ chuyên môn: 

- Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành DN.

- 05 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các hệ thống phân phối và bán lẻ lớn)

- Có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu về các hoạt động và công cụ Marketing

Thông hiểu hệ thống luật kinh tế hiện hành và có kiến thức pháp lý tổng quát.

–  Kỹ năng: Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc.

- Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

- Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

- Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.

- Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ. Ngoại giao và ứng xử tốt.

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: contact@shizencos.com 

Chia sẻ:
Hotline tư vấn miễn phí: 028 3636 8418

Gia Công Mỹ Phẩm - Thực Phẩm Chức Năng Shizencos